Polityka prywatności

Polityka prywatności (RODO)

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu jest Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, będące rownież siedzibą Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, adres do korespondencji: ul. Jaczewskiego 8b, 20-090 Lublin (zwane dalej „Administratorem”).

 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail: zjazdptmsik2019@umlub.pl, telefonicznie pod numerem (+48) 81 448 64 70, faxem pod numerem (+48) 81 448 64 71 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. do przygotowania, przeprowadzenia oraz podjęcia wszelkich działań porealizacyjnych związanych z XVIII Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (zwanymi dalej „Wydarzeniem”).

 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w Wydarzeniu.

 

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a)    imię i nazwisko;

b)    tytuł zawodowy lub stopień naukowy (opcjonalnie);

c)    kategoria wiekowa ≤35 lat (opcjonalnie);

d)    afiliacja (uczelnia/instytucja);

e)    adres e-mail;

f)     telefon kontaktowy;

g)    obszar zainteresowań tematycznych (opcjonalnie);

h)    dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP);

 

7. Pani/Pana dane są przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania, przeprowadzenia Wydarzenia oraz działań związanych z zakończeniem Wydarzenia.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania i usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody.

 

10. Zasady polityki prywatności w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dostępne są w uczelnianym serwisie http://www.umlub.pl/ w zakładce „polityka prywatności“: http://www.umlub.pl/polityka-prywatnosci/

Kalendarium

Maj 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

.