Konkurs

Podczas Zjazdu przewidziane jest przeprowadzenie konkursu na najlepszą prezentację doniesienia zjazdowego przez młodego naukowca (do 35 roku życia). Celem zaplanowanych do przyznania wyróżnień jest promowanie osiągnięć naukowych indywidualnych badaczy oraz stymulacja rozwoju naukowego młodej kadry.

Fundatorem nagród jest Komitet Organizacyjny Zjazdu oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

 

 

Regulamin konkursu

 

§ 1.

Wyróżnienie za najlepszą prezentację doniesienia zjazdowego przez młodego naukowca, zwane dalej nagrodą, przyznawana jest polskim badaczom za prace w dziedzinie medycyny sądowej, toksykologii sądowej, genetyki sądowej lub pokrewnych nauk sądowych.

 

§ 2.

Nagroda za najlepszą prezentację pracy przez młodego naukowca jest nagrodą indywidualną, przyznawaną osobie w wieku do 35 lat, która osobiście prezentowała pracę podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (zwanego dalej zjazdem PTMSiK). Laureaci nagród wyłaniani są w dniu zakończenia konferencji przez Jury konkursowe, o którym mowa w § 3, w drodze głosowania.

 

§ 3.

Nagroda za najlepszą pracę przedstawioną podczas zjazdu PTMSiK, przyznawana jest osobie wyróżnionej przez Jury konkursowe, które tworzą:

 

  • Prezes PTMSiK;
  • konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej;
  • członkowie Komitetu naukowego Zjazdu PTMSiK;
  • przewodniczący statutowej komisji toksykologii sądowej PTMSiK;
  • przewodniczący statutowej komisji genetyki sądowej PTMSiK;
  • przewodniczący statutowej komisji opiniowania sądowo-lekarskiego PTMSiK;
  • przewodniczący komisji badań obrazowych w medycynie sądowej PTMSiK.

 

§ 4.

Decyzją Jury konkursowego, nagroda może zostać przyznana w osobnych kategoriach tematycznych. W przypadku braku doniesień spełniających kryteria konkursowe i kwalifikujących się do wyróżnienia, Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody.

 

§ 5.

Nagroda lub nagrody za najlepszą prezentację pracy przez młodego naukowca, w postaci nagród rzeczowych, wręczane są podczas uroczystego zakończenia Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

 

§ 6.

Ostateczną decyzję o rodzaju nagrody rzeczowej podejmuje przewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu.

 

§ 7.

We wszystkich sprawach nie określonych szczegółowo przez postanowienia niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Jury konkursowe, o którym mowa w §3.

 

Lublin, lipiec 2019 r.

Kalendarium

Maj 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

.