Tematyka zjazdu

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (KiZMS UMLub) zapraszają do wzięcia udziału w XVIII Zjeździe Naukowym PTMSiK, który odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 r. w Lublinie.

 

Tematem przewodnim Zjazdu będą różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim.

 

Tematy wiodące (sesje główne):

 

 • Współpraca biegłych z organami stosowania prawa
 • Badania obrazowe w medycynie sądowej oraz wizualizacja sądowa
 • Diagnostyka sądowo-toksykologiczna i nekrochemiczna (markery toksykologiczne)
 • Genetyka sądowa – perspektywy wyjścia poza sferę identyfikacji i badań pokrewieństwa
 • Inne rodzaje badań diagnostycznych w opiniowaniu sądowo-lekarskim i kryminalistyce

 

Tematy uzupełniające (sesje tematyczne):

 

 • Aktualne wyzwania opiniowania sądowo-lekarskiego w obliczu oczekiwań społecznych
  1. weryfikacja prawidłowości postępowania medycznego
  2. opiniowanie w sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych
  3. ocena skutków przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Rekonstrukcja okoliczności zdarzenia i sposobu powstania obrażeń
 • Antropologia, odontologia i entomologia sądowa
 • Kazuistyka medyczno-sądowa i toksykologiczna

 

Prace łączące różne dziedziny nauk sądowych będą premiowane wystąpieniami podczas interdyscyplinarnych sesji plenarnych.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany zakresu i tematyki planowanych sesji w zależności od przekroju nadsyłanych zgłoszeń dot. propozycji doniesień zjazdowych.

 

W ramach Zjazdu planowane jest zorganizowanie towarzyszących warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Wizualizacja sądowa z wykorzystaniem różnych modalności obrazowania medycznego
 • Warsztaty toksykologiczne z zakresu technik GC/MS; LC/MS
 • Technologia NGS w analizie molekularnej śladów biologicznych.

 

Ponadto planowana jest ekspercka dyskusja panelowa nt. problemów opiniowania sądowo-lekarskiego w przypadkach dystorsji kręgosłupa szyjnego (urazy typu whiplash), które stanowią obecnie najczęstszy rodzaj obrażeń zgłaszanych przez uczestników wypadków komunikacyjnych i stwarzają ogromny problem opiniodawczy z uwagi na brak jednoznacznych kryteriów weryfikacji stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu.

 

Szczególne znaczenie ma dla nas zapewnienie jak najliczniejszego udziału młodych adeptów naszej obszernej dziedziny, zarówno lekarzy, jak i genetyków oraz toksykologów – w związku z utworzonymi niedawno nowymi możliwościami specjalizacji w obu obszarach laboratoryjnej diagnostyki sądowej.

 

Wszystkim Uczestnikom oraz Osobom towarzyszącym proponujemy połączenie celu naukowego z szerokim zakresem atrakcji turystycznych dostępnych w naszym mieście o ponad 700-letniej historii.

 

 

Organizacja Zjazdu zbiega się z jubileuszem 75-lecia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie.

 

 

 

Patronat Honorowy

 

 

J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

 

 

 

 

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie

 

dr Leszek Buk

 

 

 

Kalendarium

Maj 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

.